Business Development

Keen Concepts heeft in sterke mate zicht op ontwikkelingen in diverse markten, waardoor we in staat worden gesteld om adequaat groeirichtingen, en de daartoe noodzakelijke wijzigingen en stappen, te bepalen. 

Keen Concepts is niet alleen in staat op de groeirichtingen te bepalen, maar kan het ook door te vertalen naar wat dit concreet betekent voor alle andere organisatiedomeinen. Voorts verstrekt Keen Concepts niet alleen advies, maar kan ook de implementatie die hier uit voortvloeit ad interim verzorgen.

Wat we bieden

  1. Een externe (markt)analyse;
  2. Een interne analyse;
  3. Het verschaffen van een sales- en marketingstrategie;
  4. Het verschaffen van een geoperationaliseerde sales- en marketingstrategie;
  5. Het verschaffen van concreet advies teneinde kwaliteit, effectiviteit,
    efficiëntie en flexibiliteit te verhogen en te waarborgen.

Een werkbaar adviesrapport

Keen Concepts is in staat om binnen 7 werkdagen een op maat gemaakt en werkbaar adviesrapport op te leveren.
Deze dienst wordt aangeboden voor een vast bedrag ad € 1750,- excl. BTW