Over Keen Concepts

Visie & missie

De wereld en het technologische landschap verandert snel, (bedrijfs)processen worden steeds complexer en budgetten staan doorgaans onder druk. Het wordt voor organisaties dan ook steeds moeilijker om positie te verwerven, te behouden en voldoende omzet te genereren. Keen Concepts biedt integrale oplossingen om op een duurzame wijze om te gaan met de hedendaagse veranderingen die effectueren op mens en organisatie.

Keen Concepts is van mening dat de huidige (markt)omstandigheden een scala van kansen biedt. Keen Concepts gelooft niet in korte termijnoplossingen, maar in de kwaliteit van differentiatie en focus op langere termijn. Een kwalitatieve focus en contextgebonden benadering zijn de basis voor een succesvolle duurzame positionering. Om een transitie succesvol te realiseren is het noodzakelijk dat alle organisatiedomeinen op elkaar zijn afgestemd. Het is dan ook onze missie om organisaties duurzaam te structureren door op participatieve wijze vorm te geven aan alle organisatiedomeinen, en samenhangende activiteiten, en daarmee een sterke basis voor de toekomst te leggen.
Keen Concepts verschaft hier concreet invulling aan door middel van management consulting, business development en interimmanagement op diverse terreinen.

Meer weten? Neem contact op en vraag naar Nomair van Wijk.