Onze visie & missie

Onze visie & missie

Het technologische landschap verandert snel, bedrijfsprocessen worden steeds complexer en budgetten staan doorgaans onder druk. Het wordt voor organisaties dan ook steeds moeilijker om positie te verwerven, te behouden en voldoende omzet te genereren. Keen Concepts is van mening dat de huidige marktomstandigheden een scala van kansen biedt. Keen Concepts gelooft niet in korte termijnoplossingen, maar in de kwaliteit van differentiatie en focus op langere termijn. Een kwalitatieve focus en juiste benadering zijn de basis voor een succesvolle duurzame positionering. Om een transitie succesvol te realiseren is een derhalve sterke interne basis noodzakelijk. Om een transitie succesvol te maken dient er naast een juiste configuratie voldoende afstemming plaats te vinden tussen organisatorische vraagstukken en oplossingen. Het is dan ook de missie om organisaties duurzaam te structureren door op participatieve wijze vorm te geven aan Corporate Strategy, BPM, Business & IT, Sales & marketingmanagement en daarmee een sterke duurzame basis voor de toekomst te leggen.

Business, innovatie & development

Business, innovatie & development

Bepaalde vraagstukken binnen organisaties kunnen worden opgelost door de inzet van actuele technische ontwikkelingen en mogelijkheden. Keen Concepts helpt u bij het analyseren van uw bedrijfsvraagstuk en vertaald deze naar concrete innovatieve en duurzame oplossingen door optimaal gebruik te maken van ICT-mogelijkheden. Daar waar nog geen ICT-oplossingen voor handen zijn, kan Keen Concepts bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan. Zo verzorgt Keen Concepts niet alleen het concept, design en bijbehorende architectuur, maar ook de integratie en implementatie. Ook voor het ontwikkelen van een nieuwe website om uw propositie kenbaar te maken bent u bij ons aan het juiste adres.

Management Consulting

Management Consulting

Keen Concepts is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties om excellente bedrijfsvoering te realiseren, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Dit doen wij door uw bedrijfsvraagstuk vanuit meerdere perspectieven te analyseren en te vertalen naar concrete werkbare en meetbare oplossingen die gericht zijn op blijvend concurrentievoordeel. Onze consultancydiensten variëren van herstructurering van de organisatie tot innovatie. U bent bij ons aan het juiste adres als het gaat om vraagstukken die gelieerd zijn aan procesmanagement, kwaliteitsmanagement, verandermanagement, internationaal management, marketingmanagement, innovatiemanagement, salesmanagement en communicatiemanagement.

Interim-management

Interim-management

Keen Concepts begrijpt de complexiteit van organisaties en vraagstukken. Wij creëren hiervoor, in samenwerking met u, krachtige en meetbare oplossingen. Wij combineren onze kennis van markten en disciplines met bewezen methoden en technieken welke resulteren in duurzaam succes. Onze interimmanagers dragen zorg voor structurele oplossingen en fungeren als partner in business, waardoor u ook na projectoplevering met een gerust hart uw koers kunt vervolgen zonder externe ondersteuning. Wij kijken er naar uit om gezamenlijk met u een sterke basis voor de toekomst te leggen.